Aile Hukuku

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası 2023

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedir?

Evlenmiş bir çiftin birliğinin temelinden sarsılması, evliliklerinde önemli sorunlar yaşadıklarını ve bu sorunların çözülememesi nedeniyle ilişkilerinin tehlikede olduğunu gösterir. Bu tür bir durum, birçok farklı nedenle meydana gelebilir. Bazı örnekler şunları içerebilir:

 1. İletişim eksikliği: Birçok evlilikte, çiftler arasındaki iletişim sorunları ciddi problemlere yol açabilir. Eşler birbirleriyle konuşmaktan kaçınabilirler veya doğru şekilde iletişim kuramazlar, bu da birbirlerini anlamakta zorluk çeker ve sorunları çözme yeteneğini zayıflatır.
 2. Sadakatsizlik: Bir eşin diğerine sadakatsizlik etmesi, evlilikte büyük bir güven krizi yaratabilir ve birliğin temelinden sarsılmasına yol açabilir. Sadakatsizlik, duygusal ve fiziksel olarak da ortaya çıkabilir ve ilişkide derin yaralar açabilir.
 3. Finansal sorunlar: Para sorunları, birçok evliliğin temel sorunlarından biridir. Bir eşin diğerinden daha fazla para kazanması veya para konularında farklı görüşleri olması, çiftler arasında anlaşmazlıklara neden olabilir ve birliğin temelinde çatlaklar oluşabilir.
 4. Uyum sorunları: Eşler arasındaki uyumsuzluk, evliliğin temel sorunlarından biri olabilir. İki kişinin hayat tarzları, ilgi alanları ve değerleri farklı olabilir ve bu da birliği sarsabilir.
 5. Çatışmalar: Çiftler arasındaki sık sık tekrarlayan çatışmalar, evliliği temelden sarsabilir. Eşlerin birbirleriyle çatışmaları ve anlaşmazlıkları çözememesi, birbirlerine olan güveni azaltabilir ve ilişkideki temel sorunların daha da kötüleşmesine neden olabilir.

Bu gibi durumlarda, evlilik terapisi veya danışmanlık gibi çözüm yollarına başvurmak, ilişkilerin kurtarılmasına yardımcı olabilir. Ancak bazen çiftler, sorunları çözemeyecek kadar ilerlemiş olabilirler ve ayrılık kaçınılmaz hale gelebilir.


Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, çiftlerin arasındaki sorunların ciddi boyutlara ulaşması ve bu sorunların çözülememesi durumunda boşanma kaçınılmaz hale gelebilir. Boşanmanın nedeni, genellikle evlilik birliğinin temelindeki sorunlarla ilgilidir.

Boşanmanın nedenleri arasında, eşler arasındaki uyumsuzluk, iletişim sorunları, sadakatsizlik, finansal sorunlar, çatışmalar, cinsel uyumsuzluk ve aile baskısı gibi faktörler yer alabilir.

Birçok çift, evliliklerindeki sorunları çözmek için birlikte çalışır ve çift terapisi veya danışmanlık gibi çözüm yollarına başvurur. Ancak bazen sorunlar o kadar büyük olur ki, ilişkilerini kurtaramayacaklarını anlarlar ve boşanmaya karar verirler.

Boşanma kararı, hem duygusal hem de pratik bir süreçtir. Çiftlerin boşanma kararından önce birçok faktörü dikkate almaları gereklidir. Bunlar arasında mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka ve maddi destek gibi konular yer alabilir.

Boşanma, çiftlerin yaşamlarını etkileyen büyük bir değişiklik olduğundan, bu süreçte destek almak önemlidir. Boşanma süreci, duygusal olarak zorlayıcı olabilir ve danışmanlık veya terapi gibi profesyonel yardımlar bu süreçte destekleyici olabilir.


Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası, çiftlerin evliliklerini sona erdirmek için mahkemeye başvurması anlamına gelir. Boşanma davası, evlilik birliğinin temelden sarsılması sebeplerinden birinin varlığına dayandırılır.

Boşanma davası, ülkeden ülkeye farklılık gösteren yasal süreçlere tabidir. Ancak genellikle, boşanma davası süreci şu şekilde işler:

 1. Boşanma dilekçesi: Bir eş, boşanma davasını başlatmak için mahkemeye bir dilekçe sunar. Dilekçe, çiftlerin evlilik birliğinin temelden sarsıldığına dair nedenleri de içermelidir.
 2. Cevap dilekçesi: Diğer eş, mahkemeye bir cevap dilekçesi sunarak, boşanma talebine karşı savunma yapabilir.
 3. Anlaşmalı boşanma veya dava: Eşler, mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka ve diğer konuları anlaşarak kararlaştırabilirler. Bu durumda, mahkeme sadece boşanma kararını onaylar. Ancak eşler anlaşamazsa, davaya devam edilir ve mahkeme bu konularda karar verir.
 4. Boşanma kararı: Mahkeme, çiftlerin boşanma talebini inceleyerek, evlilik birliğinin temelden sarsıldığına dair delilleri göz önünde bulundurarak, boşanma kararını verir.

Boşanma davası, çiftlerin hayatlarında önemli bir değişiklik olduğundan, duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, boşanma davası sürecinde, profesyonel danışmanlık veya terapi gibi destekleyici kaynaklardan yararlanmak önemlidir. Ayrıca, her iki eşin de haklarını ve yasal süreçleri tam olarak anlamaları gereklidir.


Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası dilekçesi, çiftlerden birinin mahkemeye boşanma talebini resmi olarak ilettiği belgedir. Bu dilekçe, çiftlerin boşanma kararını açıklaması, nedenlerini belirtmesi ve gerektiğinde mal paylaşımı, nafaka ve çocukların velayeti gibi konuları ele alması gereken önemli bir belgedir.

Aşağıdaki maddeler, bir evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası dilekçesi örneği olarak düzenlenebilir:

 • Mahkemenin Adı ve Adresi: (Boşanma dilekçesi, mahkemeye sunulacak olan resmi belgedir. Bu nedenle, mahkeme adı ve adresi dilekçede doğru bir şekilde belirtilmelidir.)
 • Tarafların Adı, Soyadı ve Adresi: (Dilekçede, boşanma davası açan taraf ve diğer eşin tam adı, soyadı ve adresi yer almalıdır.)
 • Evlilik Bilgileri: (Dilekçede, çiftlerin evlilik tarihi, yer, resmi nikah bilgileri, evlilik birliğinin süresi gibi detaylar yer almalıdır.)
 • Boşanma Nedenleri: (Dilekçede, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan konular belirtilmelidir. Bu konular arasında uyumsuzluk, sadakatsizlik, şiddet, iletişim sorunları, cinsel uyumsuzluk ve finansal sorunlar gibi faktörler yer alabilir.)
 • Mal Paylaşımı: (Dilekçede, mal paylaşımı konusu ele alınmalıdır. Bu bölümde, çiftlerin ortak mal varlıkları, mülkler, araçlar, banka hesapları ve diğer varlıklar gibi detaylar belirtilmelidir.)
 • Nafaka ve Maddi Destek: (Dilekçede, nafaka ve maddi destek konusu ele alınmalıdır. Bu bölümde, çiftlerin gelirleri, yaşam standartları ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak, nafaka ve maddi destek konusunda ne tür bir karar talep edildiği belirtilmelidir.)
 • Çocukların Velayeti: (Dilekçede, çocukların velayeti konusu ele alınmalıdır. Bu bölümde, çiftlerin çocuklarına kimin bakacağı, velayet konusunda ne tür bir karar talep edildiği gibi detaylar belirtilmelidir.)
 • Sonuç Talebi: (Dilekçede, çiftlerin sonuç olarak ne talep ettikleri belirtilmelidir. Bu bölümde, boşanma talebinin yanı sıra mal paylaşımı da talep edilebilir. )

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Masrafları Ne Kadar?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan boşanma davası, birçok masrafı içerebilir. Bu masraflar, ülkeden ülkeye ve davaya bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle, boşanma davası masrafları şunları içerebilir:

 1. Avukat ücretleri: Boşanma davası sürecinde, bir avukatın yardımı gerekebilir. Avukat ücretleri davaya bağlı olarak değişebilir ve avukatın deneyimi ve uzmanlığına göre de değişebilir.
 2. Mahkeme masrafları: Boşanma davası için mahkeme ücretleri, dava dosyası ücretleri, belge ücretleri gibi masraflar ödenir. Bu masraflar, ülkeye göre değişebilir.
 3. İhtiyati tedbir kararı masrafları: Boşanma davası sırasında, çiftlerden biri ihtiyati tedbir kararı talep edebilir. Bu talep, mahkemenin belirlediği bir miktar depozito ile birlikte yapılır. Depozito geri verilse de, talep edilen miktar masraflar arasında yer alır.
 4. Danışmanlık ve terapi masrafları: Bazı ülkelerde, çiftlerin boşanma sürecinde danışmanlık veya terapi almaları zorunlu olabilir. Bu durumda, danışmanlık veya terapi masrafları da boşanma davası masrafları arasında yer alabilir.
 5. Taşınma ve konaklama masrafları: Boşanma davası sonrasında, çiftlerin ayrılmaları gerekebilir. Bu durumda, taşınma ve konaklama masrafları da boşanma davası masrafları arasında yer alabilir.

Boşanma davası masrafları, davaya bağlı olarak değişebilir ve ülkeye göre değişebilir. Bu nedenle, her durumda, bir avukat veya hukuk danışmanından yardım almak, boşanma davası sürecinde oluşabilecek masrafları doğru bir şekilde hesaplamak için önemlidir.


Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan boşanma davasında yetkili mahkeme, çiftlerin son altı ay içinde en son ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesidir. Eğer çiftlerin ikametgahı aynı yerde değilse, dava açılabilecek diğer yerler ise:

 • Davalı eşin yerleşim yeri mahkemesi
 • Davacı eşin yerleşim yeri mahkemesi
 • Son defa ikametgah edilen yer mahkemesi

Görevli mahkeme ise Aile Mahkemesi’dir. Aile Mahkemesi, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasına bakmakla görevlidir ve bu davada çiftlerin tüm taleplerini karara bağlayabilir.


Hukukblogu tarafından kaleme alınan güncel yazılar ve boşanma davası hakkında daha fazla bilgi için Boşanma Davası Nasıl Açılır? adlı makalemizi ziyaret edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir