Hukuk Blogu

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası nasıl açılır sorusu özellikle pandemi etkisiyle birlikte son dönemlerde birçok kimsenin merak ettiği konulardan biridir. Boşanma davası açmak evli çiftler arasında anlaşmazlık çıkması durumunda kadın veya erkeğin başvurabileceği bir dava yoludur. Bir kimsenin boşanma davası açabilmesi için öncelikle boşanmaya temel oluşturan iddia konusu olay ya da olayların kanunen geçerli bir boşanma sebebi olarak sayılması gerekir.

Boşanma Sebepleri

Boşanma davası açabilmek için dayanılması gereken boşanma sebepleri şunlar olabilir:

1) Özel Boşanma Sebepleri

Özel Boşanma Sebepleri; kanunen belirli ve somut bir nedene dayalı boşanma sebepleri olarak tanımlanabilir. Boşanma Davası açmak isteyen kimsenin hangi boşanma sebebine dayanarak boşanma talep ettiğinin bilinmesi boşanma davası sonucu verilecek karar bakımından oldukça önemlidir. Boşanma davasının davacısı konumunda olan kimsenin boşanma sebebi olarak mahkemeye sunduğu soyut iddiaları mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde somutlaştırarak göstermesi zorunlu olup, bu somutlaştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesi hakimin davacının sunduğu boşanma sebepleri üzerinde yapacağı inceleme bakımından büyük önem arz eder. Kanunda sayılı düzenlenen özel boşanma sebepleri şunlardır:

2) Genel Boşanma Sebepleri

Genel Boşanma Sebepleri, belirli tek bir sebebin bulunmadığı, daha kapsamlı ve genel nitelikli boşanma sebepleri olarak tanımlanabilir. Kanunda sayılı düzenlenen genel boşanma sebepleri şunlardır:

Boşanma sebepleri genel ve özel dışında başkaca ikili ayrıma da tabi tutulmaktadır. Bu şekilde bir ikili ayrım yapılması hakimin araştırma yükümlülüğü bakımından önem arz eder. Bu ikili ayrım şöyledir:

Mutlak Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Mutlak Boşanma Sebepleri, kanunda boşanma sebebi olarak düzenlenen vakıaların ispat edilmesi halinde hakimin, bu olayın diğer eş açısından ortak hayatın çekilmez hale gelip gelmediğini araştırmak zorunda olmaksızın boşanmaya karar verebileceği nedenlerdir.

Mutlak Boşanma Sebepleri ise şunlardır:

Mutlak Boşanma Sebeplerinde örneğin eşlerden birinin diğer eşi aldatmasına yönelik iddia muhtelif boşanma delilleriyle (fotoğraf, video, mesajlaşma, telefon ve ses kayıtları vb.) mahkeme nezdinde ispat edilebiliyorsa hakim bu halde diğer eş açısından ortak hayatın çekilmez hale geldiğini araştırmaz,  doğrudan boşanmaya karar vermesi gerekir.

Nispi Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Nispi boşanma sebepleri ise kanunda düzenlenen boşanma sebepleri için öngörülen vakıaların ispatlanması halinde bu olayların diğer eş için ortak hayatın çekilmez hal aldığının hakim tarafından araştırılmasının gerektiği sebeplerdir.

Nispi Boşanma Sebepleri şunlardır:

Bu türde sebeplerin mevcudiyeti halinde boşanma sebebi taraflarca ispat edilse dahi hakim iddia konusu olayların  diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediği hakkında araştırma yapması gerekir, doğrudan boşanmaya karar veremez.

Boşanma Davası Masrafı Ne Kadardır?

Boşanma davası harca tabi bir davadır. Boşanma davalarında masraflar dava konusuna ve taleplere göre değişkenlik göstermektedir. Boşanma davası yargılama masrafları aşağıda yer alan esaslara göre hesaplanmalıdır.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma dilekçesi boşanmak isteyen tarafın Aile Mahkemesine sunması gereken ve davayı başlatan dilekçedir. Boşanma Dilekçesi Örneği şu bilgileri içermelidir:

Yukarıda sayılan bu hususlar zorunlu unsurlar olup boşanma davasının konusu ve boşanma davasındaki taleplere göre dilekçeye eklenmesi gereken başka birçok husus mevcuttur. Her boşanma davası kendi özelinde farklı olay ve durumları içerdiğinden bu hususlarda bir Avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

Exit mobile version