Aile Hukuku

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası nasıl açılır sorusu özellikle pandemi etkisiyle birlikte son dönemlerde birçok kimsenin merak ettiği konulardan biridir. Boşanma davası açmak evli çiftler arasında anlaşmazlık çıkması durumunda kadın veya erkeğin başvurabileceği bir dava yoludur. Bir kimsenin boşanma davası açabilmesi için öncelikle boşanmaya temel oluşturan iddia konusu olay ya da olayların kanunen geçerli bir boşanma sebebi olarak sayılması gerekir.

Boşanma Sebepleri

Boşanma davası açabilmek için dayanılması gereken boşanma sebepleri şunlar olabilir:

1) Özel Boşanma Sebepleri

Özel Boşanma Sebepleri; kanunen belirli ve somut bir nedene dayalı boşanma sebepleri olarak tanımlanabilir. Boşanma Davası açmak isteyen kimsenin hangi boşanma sebebine dayanarak boşanma talep ettiğinin bilinmesi boşanma davası sonucu verilecek karar bakımından oldukça önemlidir. Boşanma davasının davacısı konumunda olan kimsenin boşanma sebebi olarak mahkemeye sunduğu soyut iddiaları mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde somutlaştırarak göstermesi zorunlu olup, bu somutlaştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesi hakimin davacının sunduğu boşanma sebepleri üzerinde yapacağı inceleme bakımından büyük önem arz eder. Kanunda sayılı düzenlenen özel boşanma sebepleri şunlardır:

 • Zina
 • Hayata Kast
 • Küçük Düşürücü Suç İşleme
 • Haysiyetsiz Hayat Sürme
 • Pek Kötü Muamele
 • Onur Kırıcı Davranış
 • Terk
 • Akıl Hastalığı

2) Genel Boşanma Sebepleri

Genel Boşanma Sebepleri, belirli tek bir sebebin bulunmadığı, daha kapsamlı ve genel nitelikli boşanma sebepleri olarak tanımlanabilir. Kanunda sayılı düzenlenen genel boşanma sebepleri şunlardır:

 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması
 • Ortak Hayatın Çekilmez Hale Gelmesi
 • Anlaşmalı Boşanma
 • Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması
 • Fiili Ayrılık

Boşanma sebepleri genel ve özel dışında başkaca ikili ayrıma da tabi tutulmaktadır. Bu şekilde bir ikili ayrım yapılması hakimin araştırma yükümlülüğü bakımından önem arz eder. Bu ikili ayrım şöyledir:

 • Mutlak Boşanma Sebepleri
 • Nispi Boşanma Sebepleri

Mutlak Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Mutlak Boşanma Sebepleri, kanunda boşanma sebebi olarak düzenlenen vakıaların ispat edilmesi halinde hakimin, bu olayın diğer eş açısından ortak hayatın çekilmez hale gelip gelmediğini araştırmak zorunda olmaksızın boşanmaya karar verebileceği nedenlerdir.

Mutlak Boşanma Sebepleri ise şunlardır:

 • Zina Boşanma Sebebi
 • Hayata Kast Boşanma Sebebi
 • Pek Kötü Muamele Boşanma Sebebi
 • Onur Kırıcı Davranış Boşanma Sebebi
 • Terk Boşanma Sebebi
 • Eşlerin Anlaşması Halleri
 • Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması ve benzeri olgulara dayanan boşanma sebepleri mutlak boşanma sebepleridir.

Mutlak Boşanma Sebeplerinde örneğin eşlerden birinin diğer eşi aldatmasına yönelik iddia muhtelif boşanma delilleriyle (fotoğraf, video, mesajlaşma, telefon ve ses kayıtları vb.) mahkeme nezdinde ispat edilebiliyorsa hakim bu halde diğer eş açısından ortak hayatın çekilmez hale geldiğini araştırmaz,  doğrudan boşanmaya karar vermesi gerekir.

Nispi Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Nispi boşanma sebepleri ise kanunda düzenlenen boşanma sebepleri için öngörülen vakıaların ispatlanması halinde bu olayların diğer eş için ortak hayatın çekilmez hal aldığının hakim tarafından araştırılmasının gerektiği sebeplerdir.

Nispi Boşanma Sebepleri şunlardır:

 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Dayalı Boşanma Sebebi
 • Suç İşleme Boşanma Sebebi
 • Haysiyetsiz Hayat Sürme Boşanma Sebebi
 • Akıl Hastalığına Dayalı Boşanma Sebebi

Bu türde sebeplerin mevcudiyeti halinde boşanma sebebi taraflarca ispat edilse dahi hakim iddia konusu olayların  diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediği hakkında araştırma yapması gerekir, doğrudan boşanmaya karar veremez.

Boşanma Davası Masrafı Ne Kadardır?

Boşanma davası harca tabi bir davadır. Boşanma davalarında masraflar dava konusuna ve taleplere göre değişkenlik göstermektedir. Boşanma davası yargılama masrafları aşağıda yer alan esaslara göre hesaplanmalıdır.

 • Boşanma davalarında mahkeme veznelerince başvuru anında maktu harç bedeli alınmaktadır.
 • Boşanma davaları ile birlikte talep edilen maddi- manevi tazminat ve yoksulluk nafakası talepleri için ayrıca harç alınması gerekmez. Bu nedenle boşanma davası ile beraber talep edilen maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakası talepleri için de maktu harç ödenir.
 • Boşanma davalarından ayrı talep edilen maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakası talepleri için ise nispi harç ödenecektir.
 • Boşanma davalarında yargılamada kullanılacak Gider Avansının mahkeme veznesine peşin olarak yatırılması gerekir . Gider Avansı tebligatlar, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri ile dosyanın istinaf mahkemesi veya Yargıtay gidiş dönüş posta ücretlerini karşılamaktadır.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma dilekçesi boşanmak isteyen tarafın Aile Mahkemesine sunması gereken ve davayı başlatan dilekçedir. Boşanma Dilekçesi Örneği şu bilgileri içermelidir:

 • Boşanmak isteyen tarafın Adı, Soyadı ve Adres Bilgileri
 • Boşanmak isteyen tarafın T.C. Kimlik Numarası
 • Davalı olarak gösterilecek eşin Adı, Soyadı ve Adres Bilgileri
 • Hukuki Delil ve Sebepler
 • Boşanma Nedenleri
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Boşanmak isteyen tarafın imzası
 • Boşanma talebi dilekçede mutlaka belirtilmelidir.
 • Dilekçe Aile Mahkemesine yazılmalıdır. Aile Mahkemesi’nin bulunmadığı yerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yazılmalıdır.

Yukarıda sayılan bu hususlar zorunlu unsurlar olup boşanma davasının konusu ve boşanma davasındaki taleplere göre dilekçeye eklenmesi gereken başka birçok husus mevcuttur. Her boşanma davası kendi özelinde farklı olay ve durumları içerdiğinden bu hususlarda bir Avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

Error: Contact form not found.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir