Klinik Adli Tıp

Klinik Adli Tıp Nedir?

Klinik Adli Tıp adli soruşturma ve yargılama süreçlerinde insan vücudu ve insanla ilgili davranışların yarattığı teknik sonuçlar hakkında mahkemelerin doğru ve detaylı bilgilenmesini sağlayarak uyuşmazlığa çözüm sağlayabilmesi için bilirkişilik yapan bir bilim dalıdır.

Adli Tıp diğer tıp bilim dallarından farklı yapıya ve içeriğe sahip bir dal olarak dikkati çekmektedir. Çünkü Hukuk, Kriminoloji, Sosyolojinin yanı sıra genetik, biyoloji, biyokimya ve patoloji dallarını da kapsayan multidisipliner bir kapsama sahiptir.

Adli Tıp, tedavi edici veya koruyucu hekimlik dışında bilirkişilik olarak tanımlanabilecek boyutta tıbbın kullanıldığı bir bilim dalıdır. Bu açıdan da hukuka yakındır. Her türlü şiddet olgusunun ispatlanmasından başlayarak şüpheli ölüm olgularının saptanmasına, babalık ve kimlik tespitinin yapılmasına kadar çok geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır. Bugün çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve insan haklarının ihlalleri olgularının belirlenmesinde en önemli görevi üstlenen bilim dalı adli tıp/bilimlerdir. Son yıllarda pek çok kez gündeme gelmeye başlayan tıbbi uygulama hatalarının saptanmasının yanı sıra DNA Analizi ile babalık tespiti başta olmak üzere kimlik tespiti de adli tıbbın temel konuları arasındadır. Ayrıca uyuşturucu ile ilgili yapılan çalışmalar da adli tıp konuları içindedir.