Kira Hukuku

Ev Sahibi Evi Satarsa Kiracıyı Tahliye Edebilir mi?

Ev sahibi evi satarsa kiracı hakları nelerdir?

Tahliye davaları bakımından kira hukuku ülkemizde son zamanlarda en çok uyuşmazlıkların çıktığı hukuk alanlarından biridir. Toplumsal bir soruna yol açan bu durum ülkemizde devam eden enflasyonun bir neticesidir. Ev sahibi ve kiracı probleminde haklı veya haksız vardır diyemeyiz. Ev sahipleri %25 sınırının üzerinde kira bedeline zam yapmak istemektedir ve düşük kira ödeyen kiracıların tahliyesini talep etmektedir. Kiracılar ise devletin belirlemiş olduğu oranda yani %25 oranında kira artışı yaparak bulundukları konutta kiracı olarak kalmaya devam etmektedir. Bu yazımızda ev sahibi evi satarsa kiracı hakları nelerdir bunun açıklamasını yapacağız.

Türk Borçlar Kanunu kiracılar ve ev sahipleri bakımından ortaya çıkan uyuşmazlıklarda çeşitli hak ve imkanlar tanımaktadır.  Ev sahipleri genellikle kiracıyı çıkarmak için evi satışa çıkarmaktadır ancak bu satışlar da genellikle gerçek bir satış olmamaktadır. Ev sahibiniz evi satışa çıkardıysa kiracının evi gösterme zorunluluğu adlı makalemize göz atabilirsiniz.

Yeni ev sahibi kiracıyı nasıl tahliye edebilir?
Yeni ev sahibi kiracıyı nasıl tahliye edebilir?

Peki ev sahipleri evi satışa çıkarırsa ya da evi satarsa kiracının ve yeni ev sahibinin hakları ve imkanları nedir?

Öncelikle ev sahibinin evi satması halinde kiracının eski ev sahibi ile yaptığı kira sözleşmesi yeni ev sahibi aynen geçerli hale gelir. Kiracının yeni ev sahibi ile yeniden bir kira sözleşmesi imzalaması gerekmemektedir. Yeni malik kira sözleşmesinin otomatik olarak bir tarafı haline gelir.

İkinci olarak ise yeni ev sahibi kiracıya evin satın alındığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde ihtarname göndermelidir. Bu ihtarnamede en geç  6 ay içerisinde konutun tahliyesi talep edilmelidir. 

Kiracı yeni ev sahibinin gönderdiği ihtarnamenin kendisine tebliğinden itibaren 6 aylık bir süre zarfında evi tahliye etmez ise eğer yeni ev sahibi 6 aylık sürenin bitiminde kiracıya bir tahliye davası yöneltebilecektir. 

Bununla birlikte yeni ev sahibi yukarıda belirttiğimiz yollara hiç başvurmadan doğrudan ihtiyaç nedeniyle tahliyeyi mahkemeden talep edebilir. Fakat bu talepte satın aldığı evden başkaca bir imkanı olmadığını ve söz konusu konuta olan ihtiyacını gerekçeli ve ispatlı bir şekilde mahkemeye sunmalıdır. Mahkemenin gerekçeleri kabul etmemesi halinde konutun yeni ev sahibine tahsisi mümkün olmayacaktır. 

Netice olarak yeni ev sahibinin kiracıyı doğrudan tahliye etmesi yasal olarak mümkün değildir. Kiracı kira bedelini yeni ev sahibine ödeyerek kiracı olarak kalmaya devam edebilir.  

Kira uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalar oldukça ayrıntılı ve usuli bilgi gerektirdiğinden davaların avukat tarafından takibi zorunluluk arz etmektedir. 

Yeni Ev Sahibi Kiracıyı Nasıl Tahliye Edebilir?

Yeni ev sahibi kiracıyı kanunda belirtilen bazı koşullarda tahliye edebilir. Son zamanlarda ev sahibi ve kiracı arasında çıkan hukuki uyuşmazlıklar sebebiyle kiracılar ve kiracısını çıkarmak isteyen ev sahipleri tarafından yoğun bir şekilde araştırma yapılmaktadır. Ev sahipleri konutlarındaki kiracıları çıkaramadıkları gerekçesiyle evlerini satışa çıkarmaktadır. Bu satışlar bazen gerçek satış bazen de muvaazalı devirle işlem yapılmaktadır. ,

Yeni ev sahipleri peki bu koşullarda satın aldığı evden kiracıyı nasıl tahliye edebilir sorusunun cevabını aşağıda ayrıntıları ile vereceğiz. 

  • Öncelikle eski ev sahibi ile yeni ev sahibi arasında tapuda resmi bir devir gerçekleşmesi gerekmektedir. 
  • Taraflar arasında resmi bir şekilde yapılan tapu devrinden sonra yeni ev sahibi tapuda devrin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde kiracıya bir avukat tarafından düzenlenmesi gereken ihtarname göndermesi gerekir. İhtarname içeriğinde 6 ay içerisinde tahliye edileceği ihtarı bulunmak zorundadır. 
  • Bunun üzerine yeni ev sahibi tahliye açabilmek için 6 ay müddetle beklemek durumundadır. 6 ay içerisinde kiracı olağan bir yolla konutu tahliye etmezse avukat marifetiyle Sulh Hukuk mahkemesinde yeni ev sahibi tahliye davasının ikame edilmesi gerekir. Davanın kazanılması için usulüne uygun ve hukuki gerekçelerle detaylandırılmış bir dava dilekçesinin hazırlanması ve davanın profesyonel bir şekilde takip edilmesi gereklidir. Bu dava neticesinde kesin olmamakla birlikte kiracı tahliye edilecektir.     

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir