Site icon Hukuk Blogu

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras hukuku, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Medeni Kanun’a göre, ölen kişinin mal varlığı, kanuni mirasçıları arasında belli bir oranda paylaştırılır.

Türkiye’de mirasçılar, ölen kişinin kanuni mirasçıları, vasiyetname düzenleyenler veya miras bırakanın önceden belirlediği kişiler olabilir. Kanuni mirasçılar arasında öncelikle çocuklar, eş ve anne-baba gelir. Mirasçıların payları, miras bırakanın mal varlığına ve mirasçı sayısına göre belirlenir.

Mirasın paylaşımı sürecinde, mirasçıların mirasçılık haklarını iddia etmek için mahkemeye başvurması gerekebilir.

Sonuç olarak, Türkiye’de miras hukuku, ölen kişinin mal varlığının kanuni mirasçıları arasında paylaşımını düzenleyen hukuk kurallarını ifade eder. Kanunlar, mirasçıların haklarını korur ve mirasın doğru bir şekilde paylaşılmasını sağlar.

Türkiye’de miras hukuku, Medeni Kanun’da düzenlenmiştir. Miras hukuku ile ilgili temel hükümler şunlardır:

 1. Mirasın bırakılması: Miras bırakan, ölümünden sonra bıraktığı mal varlığı ile mirasçılar arasında paylaştırılır.
 2. Mirasçıların belirlenmesi: Mirasçılar, ölen kişinin kanuni mirasçıları, vasiyetname düzenleyenler veya miras bırakanın önceden belirlediği kişiler olabilir.
 3. Mirasçıların hakları: Mirasçılar, miras bırakanın mal varlığına ilişkin hak sahibi olurlar. Kanuni mirasçılar arasında öncelikle çocuklar, eş ve anne-baba gelir.
 4. Mirasın paylaştırılması: Miras bırakanın mal varlığı, kanuni mirasçıları arasında belli bir oranda paylaştırılır. Mirasçıların payları, miras bırakanın mal varlığına ve mirasçı sayısına göre belirlenir.
 5. Vasiyetname düzenleme: Miras bırakan, ölmeden önce vasiyetname düzenleyerek mirasın paylaşımını belirleyebilir.
 6. Mirasın devri: Miras bırakanın mal varlığı, mirasçılara intikal eder. Ancak, mirasın devri işlemi sırasında bazı vergi ve harçlar ödenmesi gerekebilir.
 7. Miras davaları: Mirasın paylaşımı sürecinde, mirasçıların mirasçılık haklarını iddia etmek için mahkemeye başvurması gerekebilir.

Bu maddeler, Türkiye’de miras hukukunun temelini oluşturmaktadır. Ancak, miras hukuku konusu oldukça detaylı ve karmaşıktır ve bu nedenle uzman bir avukatın danışmanlığı faydalı olabilir.

Miras Hukukunda Yasal Mirasçılar

Miras hukukunda yasal mirasçılar, ölen kişinin kanuni mirasçıları olarak adlandırılır. Türk Medeni Kanunu’na göre, yasal mirasçılar aşağıdaki şekilde belirlenir:

 1. Çocuklar: Ölen kişinin çocukları mirasçıdır. Çocuklar arasında paylaşım, eşit olarak yapılır.
 2. Eş: Ölen kişinin eşi, mirasçıdır. Eşin payı, ölen kişinin çocukları varsa, 4/1; çocuğu yoksa 1/2 oranında olur.
 3. Anne ve baba: Ölen kişinin anne ve babası mirasçıdır. Mirasın paylaşımı, her iki taraftan gelen mirasçılar arasında eşit olarak yapılır.
 4. Kardeşler: Ölen kişinin kardeşleri mirasçıdır. Kardeşler arasında paylaşım, eşit olarak yapılır.

Yukarıda sayılan yasal mirasçılar, mirasın paylaşımında öncelikli olarak dikkate alınır. Ancak, miras bırakanın vasiyetnamesi varsa, vasiyetname hükümleri uygulanır. Ayrıca, Türk Medeni Kanunu’nda diğer yakın akrabalar ve özel durumlara ilişkin hükümler de yer almaktadır. Miras Hukukunda Yasal Mirasçılar konusunda daha fazla bilgi için : Yasal Mirasçılar adlı akademik çalışmayı inceleyebilirsiniz.

Miras Hukukunda Atanmış Mirasçılar

Miras bırakan, vasiyeti ile mirasını yasal mirasçılarına bırakmak yerine, belirlediği başka bir kişiye bırakabilir. Bu kişilere “atanmış mirasçılar” adı verilir.

Atanmış mirasçılar, vasiyetname ile belirlenir ve öncelikli olarak yasal mirasçılara göre değerlendirilir. Ancak, vasiyetname hükümlerinin uygulanabilmesi için, vasiyetnamenin geçerli olması ve vasiyetnamenin hükümlerine uygun davranılması gerekmektedir.

Vasiyetnamede atanmış mirasçılar dışında, mirasın bırakılacağı kurumlar, dernekler ve vakıflar gibi hukuki kişilikleri olan kuruluşlar da mirasçı olarak belirlenebilir.

Vasiyetname ile atanmış mirasçıların belirlenmesi, miras bırakanın ölümünden sonra ortaya çıkan bir durumdur ve miras bırakanın iradesiyle ilgili olduğu için, vasiyetname düzenlemesi önemlidir. Atanmış mirasçılar, vasiyetnamede açıkça belirtilmedikleri sürece, yasal mirasçılara göre daha az hak sahibidirler. Daha fazla bilgi için Miras Hukukunda Mirasçı Atama adlı makaleyi ziyaret edebilirsiniz.

Miras Hukukunda Vasiyetname

Miras hukukunda vasiyetname, miras bırakanın ölümünden sonra mirasının nasıl paylaştırılacağına dair yazılı bir beyandır. Vasiyetname, miras bırakanın iradesini yansıtır ve yasal mirasçıların haklarını sınırlayabilir veya tamamen değiştirebilir.

Türk Medeni Kanunu’na göre, vasiyetname yapabilmek için kişinin 15 yaşını doldurmuş, kısıtlı olmamış, akıl sağlığı yerinde ve serbest iradesiyle hareket ediyor olması gerekmektedir. Ayrıca, vasiyetname yazılı olarak veya noter huzurunda düzenlenmiş olmalıdır.

Vasiyetnamede, miras bırakanın mirasının kimlere kalacağı belirtilir. Vasiyetnamede, mirasın tamamı ya da bir kısmı bir kişiye veya kişilere bırakılabilir. Vasiyetname, mirasın bırakıldığı kişilere belli şartlar koyma, belirli kişilere öncelik tanıma veya belirli kişilerin miras paylarını artırma gibi hükümler de içerebilir.

Vasiyetnamede belirtilen hükümler, miras bırakanın iradesini yansıtır ve yasal mirasçıların haklarını sınırlayabilir veya tamamen değiştirebilir. Ancak, vasiyetnamede belirtilen hükümler, yasal sınırlamaları aşmamalıdır. Örneğin, vasiyetnamede belirtilen hükümler, Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen miras paylaşımı kurallarına aykırı olamaz.

Vasiyetname, miras bırakanın ölümünden sonra açılacak olan miras davası sürecinde önemli bir belge olarak kabul edilir ve miras bırakanın iradesinin yerine getirilmesine ilişkin hükümler içerir.

Miras Hukuku ile ilgili blogumuzda birçok makalemiz yer almaktadır. Daha fazla bilgi için Miras Hukukuna ilişkin Veraset İlamı Nedir? adlı makalemizi ziyaret edebilirsiniz.

Exit mobile version