Uncategorized

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? 2024

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası, evlilik birliği içindeki tarafların boşanma konusunda anlaştıkları ve mahkemeden bu anlaşmalarını onaylatmak istedikleri bir hukuki süreçtir. Bu tür bir boşanma, genellikle daha hızlı ve daha düşük maliyetlidir çünkü taraflar arasında anlaşma sağlanmış ve uzun süreli bir hukuki mücadeleye gerek kalmamıştır. Anlaşmalı Boşanma Davası için yasa Türk Medeni Kanunu’na göre belirli koşulları aramaktadır. Anlaşmalı boşanma da çekişmeli boşanma davası gibi yargılama süreci gerektirmektedir ve duruşma yapılmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında tarafların velayet hakkı, nafaka, tazminat, çocuklarla kişisel ilişkinin kurulması, mal paylaşımı vb. birçok hususta anlaştığını gösteren anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

Türkiye’de anlaşmalı boşanma davası açmak için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir:

 1. Evlenme Süresi:
  • Türk Medeni Kanunu’na göre, anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Ancak, evlilik bir yıldan daha kısa sürmüşse, hakimden izin alınarak bu süre doldurulabilir.
 2. Anlaşma:
  • Taraflar arasında bir anlaşma bulunmalıdır. Bu anlaşma, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti, eşin soyadı gibi konuları içermelidir. Anlaşma, mahkemeye sunulacak bir protokol halinde hazırlanmalıdır.
 3. Ortak Çocuk Varlığı:
  • Eğer çiftin birlikte çocukları varsa, çocukların velayeti konusunda da anlaşma sağlanmalıdır. Velayet konusunda alınan kararın çocuğun yararına olması önemlidir.
 4. Mahkeme Başvurusu:
  • Taraflar, bir avukat aracılığıyla Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunmalıdır. Başvuruda, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve tarafların anlaşmalı olarak boşanmak istediği ifade edilmelidir.
 5. Mahkeme İncelemesi:
  • Aile Mahkemesi, başvuruyu ve sunulan belgeleri inceleyerek tarafların anlaşmalı boşanma talebinin uygun olup olmadığına karar verecektir. Mahkeme, tarafları uzlaşmaya teşvik edebilir ve gerekirse arabuluculuk sürecine yönlendirebilir.
 6. Kesinleşme:
  • Mahkeme, tarafların anlaşmalı boşanma talebini uygun bulursa, karar kesinleşir. Bu aşamadan sonra, taraflar resmi olarak boşanmış olurlar ve protokolde belirtilen şartlara uymak zorundadırlar.

Bu şartlara ek olarak, her iki tarafın da boşanma sürecine katılımı ve anlaşma sağlanması önemlidir. Anlaşmalı boşanma davası süreci, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları en aza indirerek daha hızlı ve düşük maliyetli bir boşanma seçeneği sunar.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü genellikle aşağıdaki konuları içerir:

 1. Evlilik Bilgileri:
  • Tarafların adları, evlilik tarihi ve diğer temel bilgiler.
 2. Boşanma Talebi:
  • Tarafların anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini belirten bir ifade.
 3. Mal Paylaşımı:
  • Evin, araçların, banka hesaplarının, diğer varlıkların ve borçların nasıl paylaşılacağına dair detaylı bilgiler.
 4. Nafaka:
  • Eğer nafaka talep ediliyorsa, nafakanın miktarı, ödeme süresi ve diğer detaylar.
 5. Çocuklar ve Velayet:
  • Eğer çocuklar varsa, çocukların velayeti, ziyaret hakları ve çocuklarla ilgili diğer konular.
 6. Eşin Soyadı:
  • Eğer bir değişiklik olacaksa, eşin soyadının nasıl değişeceği.
 7. Mahkeme ve Avukat Ücretleri:
  • Mahkeme masrafları ve avukat ücretlerinin nasıl karşılanacağı.
 8. Diğer Hükümler:
  • Anlaşmalı boşanma protokolüne ek olarak eklenmesi gereken diğer hükümler veya özel düzenlemeler.

Bu öğeler, bir anlaşmalı boşanma protokolünde bulunması muhtemel konuları içermektedir. Ancak, her durum farklı olduğu için bu konuların detayları, tarafların ihtiyaçlarına ve yerel yasal gereksinimlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir avukatın rehberliğinde hazırlanan bir protokol, tarafların haklarını ve sorumluluklarını doğru bir şekilde yansıtacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2024

Anlaşmalı boşanma boşanma sebeplerinden genel ve mutlak bir sebeptir. TMK md.166 uyarınca” Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. şeklinde hüküm gereği bazı koşulları mevcuttur. Bu koşullardan biri de aşağıda paylaşacağımız anlaşmalı boşanma protokolü örneği’nin mahkemeye sunulmasıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü örneğinin mahkemeye sunulmaması halinde hakim tarafından anlaşmalı boşanmaya karar verilemez.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir